Programa

Dimecres 23/11/2016

8.30h Obertura de la secretaria tècnica i acreditació
10.00h-11.00h Inauguració

M.H. Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya
Il·lma. Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona
Sr. Ramon Llorente, president del FòrumSD
Il·lm. Sr. Pere Vila, president de la Diputació de Girona
Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona

11.00h-11.30h Pausa cafè
11.30h-12.15h Conferència inaugural: Defensors/es en xarxa

Objectius:

 • Promoure el funcionament en xarxa de tots els nivells de defensors.
 • Situar l’acord dins de les conclusions i compromisos del Congrés.

Moderador/a
Ramón Llorente, president del FòrumSD.
Ponent
Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya.

12.15h-13.30h Sessió 1: La Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) al segle XXI

Objectius:

 • Emmarcar la Carta com el compromís i l’eina pel desenvolupament dels DDHH a les ciutats.
 • Assenyalar l’ombudsman com el mecanisme de prevenció, supervisió i extensió del compliment dels Drets en la proximitat.
 • Destacar el paper del síndic com a promotor de la transparència, el bon govern i la bona administració.

Moderador/a:
M. Glòria Valeri, Síndica de Vilafranca del Penedès

Ponents:
José Manuel Bandrés, magistrat del Tribunal Suprem
Joan Canimas, professor d’Ètica Aplicada de la Universitat de Girona

13.30h-14.30h Dinar
15.00h-16.30h Sessió 2: Desenvolupament dels DDHH i de la CESDHC a les ciutats

Objectius:

 • Aconseguir compromisos dels responsables polítics per avançar en l’aplicació de la CESDH.
 • Consolidar i promoure la institució de l’ombudsman a les normatives legals.

Moderador
Joan Manel del Pozo, Síndic de la Universitat de Girona (UdG).
Ponents

Xavier Amor, President de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
Álvaro Gil Robles, ex-Defensor del Pueblo, excomissari de Drets Humans del Consell d’Europa i director de la Fundación Valsaín.

 17.00h Visita cultural per Girona: Recorregut pel Call Jueu.
 20.30h Sopar

Dijous 24/11/2016

09.00h-11.00h Sessió 3: Les línies vermelles dels DDHH

Objectius:

 • Assenyalar les vulneracions actuals dels DDHH a les ciutats.
 • Destacar el paper de l’ombudsman com a mecanisme preventiu i d’alerta davant la regressió i les retallades dels Drets.
 • Remarcar la ciutat com l’espai on les persones han de poder veure complerts i respectats tots els seus Drets.

Moderador/a
Rosa M. Sánchez, Síndica de Greuges d’Igualada
Ponents
Raúl Leopoldo Canosa Usea, membre del Comitè Europeu dels Drets Socials del Consell d’Europa

Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
Frederic Prieto, ex-síndic de Cornellà de Llobregat
Carlos Constenla President de l’Instituto Latinoamericano de Ombusdman (ILO). Resta de ponents pendents de confirmació.

11.00h-11.30h Pausa cafè
11.30h-13.00h Sessió 4: Models i experiències d’aplicació de la CESDHC

Objectius:

 • Compartir i donar visibilitat a propostes impulsades des de les sindicatures a partir dels dictats de la Carta i els DDHH.
 • Situar l’acord dins de les conclusions i compromisos del Congrés.

Moderador/a
Rita Passemiers, Síndica de Gant (Bèlgica).
Ponents
Assumpció Vilà, Síndica de Barcelona
Joan Barrera, Síndic de Cornellà
Hervé Carré, Médiateur de la Ville d’Angers
Héctor Hugo Montoya Cano, Personero de Cali (Colòmbia).

13.30h-14.30h Dinar
15.00h-16.30h Sessió 5: Conclusions i propostes de futur: La Declaració de Girona

Objectius:

 • Elaborar la Declaració de Girona.
17.00h Visita cultural: Figueres i el Museu Dalí
20.30h Sopar

Divendres 25/11/2016

09.00h-11.00h Sessió 6: Ciutats Refugi i DD.HH

Objectius:

 • Avaluar la situació dels refugiats.
 • Destacar les alertes i les recomanacions en la seva atenció i acollida.

Moderador/a
David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).
Ponents
Ignacio Sánchez Amor, Diputat i president de la Comissió General de Democràcia, Drets Humans i Qüestions Humanitàries de l’OSCE-PA
Arantxa Díaz, experta en projectes de cooperació ens Drets Humans
Katarina Žeželj, Ombudswoman de Belgrad (Sèrbia)
Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Miquel Pajares, president de la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats

11.00h-11.30h Pausa  cafè
11.45h-12.30h Conferència de Cloenda: Drets Humans, els ombudsman i les xarxes de Drets

Moderador/a
Ramon Llorente, Defensor de la Ciutadania de Girona i president del FòrumSD.
Ponent
Ahmed Galai, membre de la Lliga Tunisiana dels Drets Humans, integrada en el Quartet de Diàleg per la Pau. Premi Nobel de la Pau 2015.

12.30h-13.00h Declaració de Girona
Lectura compartida de la declaració
13.00h-14.00h Clausura

Sr. Lluís M. Corominas, vicepresident primer del Parlament de Catalunya
Il·lma. Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona
Hble Sra. Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Sr. Ramón Llorente, president del FòrumSD i defensor de la ciutadania de Girona
Il·lm. Sr. Pere Vila, president de la Diputació de Girona

14.30h Dinar de cloenda