Objectius

  • DSCN6284Mantenir la promoció de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) com a compromís de les ciutats amb els DDHH i, a la vegada, com el marc on fonamentar el treball de les sindicatures locals per assolir el seu respecte i compliment.
  • Promoure la institució de l’ombudsman actuant des de la proximitat que afavoreix l’àmbit local i donar major visibilitat a la seva tasca, com l’element i el mecanisme més proper a les persones de defensa i promoció dels seus drets.
  • Aconseguir una major col·laboració i interrelació entre les sindicatures locals (xarxa de defensors locals) especialment dins de l’espai europeu i llatinoamericà.
  • Reclamar als responsables polítics i legislatius el compromís ferm per implementar les sindicatures locals com a mecanisme idoni per a la defensa, des de la proximitat, dels Drets de les persones.