Documents

LA DECLARACIÓ DE GIRONA

Documentació per als congressistes

:: Abstracts de les ponències del Congrés
:: Ponents ::

:: Dossier de Presentació i Programa
:: Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (English, Française, Español)
:: Institut de Drets Humans de Catalunya: Nota Explicativa sobre la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Español)
:: Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad: Listado de Ciudades Signatarias (Español)
:: Tblisi Declaration (English)
:: OSCE: Informe para la Comisión General de Democracia, Derehos Humanos y Cuestiones Humanitarias. 25 Años de Cooperación Parlamentaria: Generar Confianza a través del Diálogo