Documents

EL DRET A L'HABITATGE, UNA REFLEXIÓ DES DE LES SINDICATURES LOCALS

Un dels objectius del Fòrum SD és elaborar documents i material de treball per facilitar la tasca de les sindicatures. Una de les problemàtiques recurrents, especialment des que va esclatar la ‘bombolla immobiliària’, està relacionada amb el Dret a l’Habitatge. Aquest informe vol ser una eina útil per identificar la realitat que gira a l’entorn de l’habitatge, a la defensa d’un dret essencial i del marc normatiu que té per objectiu garantir-lo. Amb participació en el redactat de l’equip del ClinHab, adscrit a la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

LOCAL OMBUDSMAN INTERATIONAL CONGRESS GIRONA 2016: INFORME FINAL

Aquest informe recull els aspectes més destacats del I Congrés Internacional de Defensors Locals (LOIC 16), que el FòrumSD va organitzar a Girona el novembre de 2016. Un petit opuscle que és una declaració d’intencions i un compromís. I també la constatació de que existeix un nexe comú entre tots aquells defensors i defensores que, arreu del món, treballen des de les seves ciutats i municipis en la defensa dels drets dels ciutadans. Així es va constatar en els tres jornades del congrés, que va reunir a Catalunya un centenar de defensors i defensores, síndics i síndiques, de tot el món i va culminar amb l’elaboració de la Declaració de Girona

DECLARACIÓ DE GIRONA

La Declaració de Girona és el llegat del I Congrés Internacional de Defensors Locls (LOIC16), que el FòrumSD va organitzar a Girona el novembre de 2016. La Declaració, acordada per tots els participants en la trobada, reivindica el paper dels síndics i síndiques de proximitat en la protecció dels Drets Humans a les ciutats en un moment en què la crisi econòmica i els canvis socials i polítics n’han provocat una important retallada. Així mateix, i en clau catalana, reclama que la Llei de Governs Locals de Catalunya inclogui l’obligatorietat de crear la figura d’un síndic o defensor local per als municipis de més de 20.000 habitants i posa en valor les defensories locals i el treball conjunt entre aquestes institucions, agrupant-les en una xarxa internacional..

Àrea privada