Dades pràctiques

loic16_baner_palau_ongressos

Dies
23, 24 i 25 de novembre de 2016

Lloc
Palau de Congressos de Girona

Com arribar?
A l’Hotel URH Girona
Al Palau de Congressos de Girona

Horari

  • Dimecres 23 de novembre: de 10.00 a 22.00 h (inclou dinar i sopar)
  • Dijous 24 de novembre: de 09.00 a 21.30h (inclou dinar i sopar)
  • Divendres 25 de novembre: de 09.00 a 15.30h (inclou dinar)

A qui s’adreça?

  • Síndics, síndiques, defensors i defensores locals, d’Europa i de Llatinoamèrica.
  • Equips de les sindicatures: personal tècnic, assessor i auxiliar de les sindicatures.
  • Responsables polítics i tècnics d’ajuntaments que ja tenen síndic i/o síndica local.
  • Responsables polítics i tècnics d’ajuntaments que encara no tenen síndic i/o síndica local (especialment als signataris de la CESDHC).
  • Experts que treballen al voltant dels Drets Humans en relació als àmbits de ciutats – Xarxa Huri-Age.
  • Estudiants universitaris de graus vinculats o relacionats amb l’àmbit dels Drets Humans. (inscripció gratuïta sense àpats).
  • Tècnics d’institucions i entitats diverses: associacions de l’àmbit dels Drets Humans, Diputacions, personal d’altres síndics autonòmics, tècnics FMC, ACM i FEMP…

Més informació a loic16@forumsd.cat